• White Instagram Icon
  • White Facebook Icon
  • White LinkedIn Icon
lemur-legal-bannerji-06.png

INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

Is it better to register your own trademark or to invest into internet domains?

Typically, intellectual property rights (patents, trademarks, models) are a start-up’s biggest asset (property). Therefore, protecting and managing these rights is crucial for a start-up’s successful long-term business. Management of intellectual property rights includes their registration, disposal and prevention of abuse.  

Lemur Legal is certified agent for trademarks and designs at Slovenian Intellectual Property Office and at  EU Intellectual Property Office.

 
SCOPE OF OUR SERVICES

REGISTRACIJA

IN VARSTVO ZNAMKE

PRIPRAVA IN VLOŽITEV DOKUMENTACIJE ZA REGISTRACIJO ZNAMKE  (na slovenski, evropski in svetovni ravni)

OBLIKOVANJE POGODB O PRENOSU PRAVIC

VODENJE POSTOPKA UGOVORA

(priprava ugovora ali odgovora na ugovor)

SPREMLJANJE ROKOV ZA IZTEK PRAVIC IZ ZNAMKE

SPREMLJANJE UPORABE ZNAMKE

(da se ne iztečejo pravice zaradi neuporabe)

OBNOVITEV ŽE REGISTRIRANE ZNAMKE

REDEN PREGLED BAZ VLOŽENIH ZNAMK

(za preprečitev kršitev vaših pravic iz znamke)

VODENJE PORTFELJA ZNAMK

Dodatne informacije glede

registracije znamk:

moja znamka logo za LL.png

REGISTRACIJA IN VARSTVO MODELA

PRIPRAVA IN VLOŽITEV DOKUMENTACIJE ZA REGISTRACIJO MODELA  (na slovenski, evropski in svetovni ravni)

OBLIKOVANJE POGODB O PRENOSU PRAVIC

SPREMLJANJE ROKOV ZA IZTEK PRAVIC IZ MODELA

OBNOVITEV ŽE REGISTRIRANEGA MODELA

VARSTVO AVTORSKIH PRAVIC

OBLIKOVANJE POGODB O PRENOSU PRAVIC

OBVEŠČANJE V PRIMERU ZLORAB AVTORSKIH PRAVIC

PRIPRAVA DOPISOV ZA OBVEŠČANJE KRŠITELJEV

PRIPRAVA POGODBE O ODPOVEDI PRAVICAM INTELEKTUALNE LASTNINE

SEND INQUIRY